010 - Hова мoдификация на Вакуумни тръби с HEAT PIPE за Слънчеви колектори.

Някои производители пуснаха подобрен вариант на Вакуумните тръби с HEAT PIPE. Промяната е във формата на топлопредаващата алуминиева ламарина (фин), която е в контакт със селективното покритие и термотръбата. Както може да се види на снимките по долу, при новият модел финът се състои от един елемент (горе), а при варианта използван до сега от две отделни части разположени една срещу друга (долу).

Предимствата на новата модификация са , както в увеличената контактна повърхност между изпарителя на термотръбата и алуминиевият фин, така също и в по-лесното сглобяване при необходимост.

Слънчевите колектори модел SCP, SP и SB са оборудвани с подобреният вариант на Вакуумните тръби с HEAT PIPE.