014 - Самоизточваща Соларна система с Вакуумнo-тръбни колектори.

Така наречената "drain back solar system" или Самоизточваща Соларна ситема е популярна в САЩ, Западна Европа в райони с минусови температури през зимата. Това е всъщност отворена Сплит соларна система, където работният флуид е вода вместо пропилен гликол.

Соларната система от този вид работи по изключително опростен метод - при спиране на циркулационата помпа водата от системата се дренира (източва) на гравитационен принцип в така нареченият дрейнбак съд. Оставяйки тръбният път празен е невъзможно замръзване през зимните нощи.

Предимствата на системата са:

- по-ниска цена на атмосферният вакумен колектор.
- отпадане на пропилен гликола като работен флуид и всички неудобства свързани с него, като прегряване и избиване през предпазителния клапан, подмяна на определен период от време.
- значително намаляване на монтажните разходи поради отпадане на медните тръби.
- по-малко количество арматура - липса на предпазителен клапан и самообезвъздушаващи клапани в системата.
- отпадане на UPS захранване.
- последствията от прегряване на системата са несравними с пораженията от изхвърляне на пропилен гликола през предпазителният клапан.

В България Самоизточващите Соларни системи не са популярни и нашата идея е да ги предложим на клиентите ни. Ще обогатим нашата продуктова гама и с Атмосферните колектори с вакумни тръби тип SGH190-1800/58-X.