016 - Какво е необходимо да се знае за HEAT PIPE ?

Направи ни впечатление, че никой не дава точно обяснение с каква субстанция е запълнена "магическата HEAT PIPE" (на български термо или топлинна тръба). Описва се като специална течност, специален газ, инертен газ, като че ли формулата е строга тайна и е по-добре пазена от тази на Coca-Cola.

Термо тръбата е устройство за пренос на топлина с много висока скорост, използвайки процеса на преминаване от течна в газообразна фаза и обратно на флуидите. В допълнение се осъществява и топлопредаване чрез кондукция. Затова се изработват от мед или алуминий. В зависимост от температурният режим в който ще работи Heat Pipe се използва и подходящ флуид.

За соларните системи най-подходяща и използвана е дестилираната вода. Топлинната тръба при тях се състои се от две медни тръби с различен диаметър и дължина заварени помежду си и капсуловани в едно цяло, като вътре са добавени няколко милилитра дестилирана вода и финен меден прах. Стандартната дебелина на медните тръби е 0,6 - 0,7 мм. Тази с по-малък диаметър играя ролята на изпарител, а по-късата и с по-голям диаметър на кондензатор. Термо тръбата се вакуммира и това прави възможно изпарението на водата да започне при около 30 градуса, което е и причината за бързият им старт. Топлината се абсорбира от стъклената вакуумна тръба и чрез алуминиевият фин се предава на термотръбата, и от там с висока скорост се предава на работният флуид в слънчевият колектор.

На пръв поглед изглежда елементарно, но за да се произведе една топлинна тръба се преминава през минимум 16 технологични процеса. Ефективната работа и работният период на Heat Pipe зависят изключително много от спазване високо ниво на чистота при производственият процес и от качеството на медта, коeто пък е определящo за цената. Наличието на окиси в медта води до отделяне на кислород в процеса на работа, койтo застава в горната част на кондензатора и го измества надолу, водещо до влошаване на топлопредаването. Води и до понижаване нивото на вакуумиране и от там повишаване началната температура на изпарение.

Произведените тръби се подлагат на тест за качество, кaто се нагряват до 250 градуса С. При този тест медта се отвръща и става относително мека. По това клиентът също може сам да прецени дали топлинните тръби са тествани.

Mоже ли да замръзне термотръбата? Ако стъклената вакуумна тръба се повреди то водата в Heat Pipe ще замръзне при минусови температури, но това няма да доведе до пукване или деформиране на тръбичката поради наличието на финият меден прах. Чрез него се постига така нареченото контролирано замръзване, което предпазва медната тръба от повреда.